โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

อบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ

อบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทกษะพัฒนาอาชีพ

วันที่ 4 กันยายน 2563 โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้จัดอบรมตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะพัฒนาอาชีพ นักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ณ ห้องประชุมนครกาหลง โรงเรียนคอนสวรรค์ โดย นายถวิล มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นประธานพิธีเปิด คณะครู วิทยากร นักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ จำนวน 27 คน