โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

โครงการตะกร้อไทยสร้างแรงบันดาลใจให้น้อง ปีที่ 6 ณ โดมเอนกประสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์