โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

คลังภาพกิจกรรม

โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4) โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน โครงการเสวนารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. (ครั้งที่ 4) โดยคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา

การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม สพม.30

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน การประกวด 1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม สพม.30

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพ

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาทักษะอาชีพ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2563

คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ติดตาม ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.30

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน คณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา ติดตาม ตรวจเยี่ยมก่อนเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.30

นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ Covid-19

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ Covid-19

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน ประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนในสถานการณ์ Covid-19

สานสัมพันธ์ม่วง-ชมพู หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 5

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน สานสัมพันธ์ม่วง-ชมพู หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 5

กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ) ปีการศึกษา 2562

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ( นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ) ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันเด็ก ปี 2019

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันเด็ก ปี 2019

กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2019

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรมวันคริสต์มาส ปี 2019

การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน การแข่งขันกีฬานักเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ(กีฬานักเรียนโซนหุบเขา) ครั้งที่ 44

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ยุวกาชาด

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารี ยุวกาชาด

องคมตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน องคมตรี ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

งานสานสัมพันธ์ม่วง-ชมพู หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 4

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน งานสานสัมพันธ์ม่วง-ชมพู หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน ครั้งที่ 4

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562

ปรพนธ์ งามประเสริฐ ปิดความเห็น บน กิจกรรมไหว้ครู ประจำปี 2562
Page: 1 2