โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ข้อมูลผู้บริหาร

นายถวิล มนตรี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์

Tel. 081-1862392

E-mail Address : director@kwsc.ac.th