โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติกิจกรรม “10,000 คุรุชนคนคุณธรรม“ ตามโครงการโรงเรียน คุณธรรม สพฐ.

452 Views