โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปัทมาภรณ์ รองชัยภูมิ ได้รับคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2564

269 Views