โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ครูอภิเดช ทิพย์สุนา แม่พิมพ์วงการตะกร้อ