โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม บ้านโนนโพธิ์ อ.คอนสวรรค์