โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์ เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) (ฉบับที่ 2)

540 Views

ไฟล์แนบท้าย

  • 1 jpg 130254
    Date added: 8 กรกฎาคม 2021 14:13 น. Added by: สุทัศน์ เพิ่มพูล