โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพกิจกรรมร่วมแรงร่วมใจกำเคียวเกี่ยวข้าว สู้ภัยโควิด-19