โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพงาน”มุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ” สู่เส้นชัยวัยเกษียณความพากเพียรที่ภาคภูมิ