โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ตามความสมัครใจ เข็มที่ 3