โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพบริจาคสิ่งของและมอบเงินสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม อำเภอคอนสวรรค์