โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี