โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ภาพประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว.PA