โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

มอบเงินและสิ่งของสมทบทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและโควิด-19