โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วย ร.พ.สนาม อำเภอคอนสวรรค์