โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันวันปิยมหาราช ประจำปี 2564 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอคอนสวรรค์