โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ

แนวปฎิบัติสำหรับครูและนักเรียน ในการเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK ก่อนเปิดเรียน On-site