ฝ่ายบริหารโรงเรียนคอนสวรรค์

 • นายสุชาติ รักษาชนม์
  ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์
  • นางสาวปภาวรินทร์ อาจชมภู
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   • นางสมหวัง บำรุงพันธุ์
    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
   • Title
    Description
  • นางสาวธีรวรรณ พันธ์จำรัส
   รองผู้อำนวยการโรงเรียน
   • นางสมพิศ ทิพย์สุนา
    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
   • นางชนานันท์ ทองแสง
    ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ
1,073 Views