ฉีดวัคซีนโควิด-19

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โรงเรียนคอนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่โรงพยาบาลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

1,335 Views