นำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการเรียนรู้ ผ่านระบบ Online On-demand On-air และ On-hand ของสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์

วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 นายสุชาติ รักษาชนม์ ผอ.ร.ร.คอนสวรรค์ พร้อมด้วยนางสาวธีรวรรณ พันธ์จำรัส รอง.ผอ.กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร.ร.คอนสวรรค์ และคณะครู ได้ร่วมนำเสนอรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของแต่ละโรงเรียนในสหวิทยาเขตแก้งคร้อคอนสวรรค์ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและนำไปพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพต่อผู้เรียนยิ่งขึ้น

3,639 Views