เครือข่ายพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 10-11 มิ.ย.2564 ท่านรอง ธีรวรรณ พันธุ์จำรัส รอง ผอ.ร.ร.คอนสวรรค์ พร้อมด้วยคณะครู ได้เป็นวิทยากรในการขยายผลการใช้งาน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน บทเรียนออนไลน์ ให้กับสถานศึกษาร่วมพัฒนา ณ โรงเรียนสามหมอวิทยา เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 และร่วมกันพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

1,004 Views