โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ เตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ ได้ร่วมกันเตรียมความพร้อมเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกฉัตรพระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ ในวันที่ ๑๘ ตุลาคม 2564 ณ พระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ วัดทักษิณ ตำบลบ้านโสก อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

733 Views