ประชุมอบรมหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว.PA

วันที่ 24 เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 โรงเรียนคอนสวรรค์ สพม.ชัยภูมิ ได้จัดประชุมอบรมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะฯ ว.PA โดยมี นายสุชาติ รักษาชนม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคอนสวรรค์ เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมนครกาหลง เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาสิทธิและเตรียมการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและครอบคลุม

625 Views