ประกาศรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคอนสวรรค์ ประกาศรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มีนาคม 2565 ณ ห้องนครกาหลง อาคาร 3 ชั้น 2 โรงเรียนคอนสวรรค์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

567 Views