ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์ เรื่องยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แผนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนคอนสวรรค์ ประกาศยกเลิกการสอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 แผนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2565 โดยจะพิจารณาการจัดห้องเรียนจากคุณสมบัติเบื้องต้นตามประกาศรับสมัครนักเรียน และคะแนน GPA 6 ภาคเรียน ในการจัดห้องเรียน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว มอบตัว  ในวันที่  21   มีนาคม 2565   ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.kwsc.ac.th/ และ Facebook งานรับนักเรียน โรงเรียนคอนสวรรค์ 2565 ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องมารายงานตัว มอบตัว ณ โรงเรียนคอนสวรรค์ โดยมีกำหนดวันมอบตัว ดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 2 เมษายน 2565

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 3 เมษายน 2565

รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ประกาศยกเลิกสอบ-ม1-ม4-ปี-65

586 Views