โรงเรียนคอนสวรรค์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่ โรงเรียนคอนสวรรค์

173 ม.12 ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140
Tel : 044-848022
Fax : 044-848022

E-mail address : khonsawan.kw@gmail.com