ประกาศ

ประกาศโรงเรียนคอนสวรรค์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา โรงเรียนคอนสวรรค์ ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยากรภายนอกฝึกซ้อมกีฬา ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด